YÖNLENDİRME (ROUTING) ALGORİTMALARI  

   routing1

Geniş alan ağlarında bilgilerin kaynak sistem ile hedef sistem arasında iletilmesi yönlendiriciler (router) ile yapılır. Yönlendirme veri paketlerinin kaynaktan hedefe aktarılmasıdır. Yönlendiriciler  OSI referans modeline göre üçüncü katmanda (network layer)  çalışırlar.

   Yönlendiricilerin temel olarak iki görevi vardır: Kaynak ve hedef sistem arasında en uygun yolu belirlemek ve kaynaktan gelen veri paketlerini  hedefe doğru iletmek.

   Yönlendirici; kaynak ile hedef sistem arasındaki en uygun yolu bulurken en kısa yolu tercih eder. En kısa yol bilgisi Yönlendiricinin Yönlendirme tablosunda belirtilen veriler doğrultusunda yapılır.

   Yönlendirme algoritmaları belli başlı birkaç amaç için yapılır. Bunlar en uygun yol, basitlik, sağlamlık ve güvenirlik, hızlı bağlantı, esneklik olarak sıralanabilir.

   En uygun yolun bulunması; yönlendirme algoritmasının en kısa zamanda ve doğru olarak kaynak ve hedef sistem arasındaki en kısa yolu bulmasıdır.
Yönlendirme algoritmaları mümkün olduğu kadar basit olarak dizayn edilmelidirler. Diğer bir deyimle yönlendirme algoritmaları minimum yazılımla verimli olarak çalışmalıdır.
Yönlendirme algoritmaları güvenilir olmalıdır. Yani beklenmeyen durumlarda örneğin bir donanım arızasında,  fazla veri trafiğinin olması esnasında doğru karar verebilmelidir.
Yönlendirme algoritması tüm yönlendiricilerin  hemfikir olabileceği bir yolu en kısa zamanda  belirlemelidir.
Yönlendirme algoritmaları şartların gereklerine göre esnek olabilmelidir. Normal şartların değiştiği örneğin yönlendiricilerden birinin devreden çıktığı anda bir sonraki en uygun yolu belirleyip karar verebilmelidir.
Yönlendirme algoritmalarında  iki temel anahtarlama sistemi kullanılır. Bunlar datagram ve sanal devredir. (virtual circuit)

   Datagram da kaynak sistemden hedef sisteme gönderilecek olan veri  paketlere bölündükten sonra her paketin önüne hedef ve kaynak sistemin adresi eklenir. Her paket birbiri ardı sıra hedef sisteme yollanır. Yönlendirme algoritması yolun durumuna göre paketleri uygun olan yollardan hedefe yollar. Datagram da yönlendirme algoritmaları veri paketlerini yolun durumuna göre ayrı ayrı yollardan hedefe iletebilirler. Bu nedenle sırayla gönderilen veri paketlerinin alınma sıraları farklı da olabilir.

   Sanal devre algoritmalarında kaynak sistemden hedef sisteme gönderilen veriler iletilmeye başlanmadan önce yönlendirme algoritması tarafından iletimin yapılacağı yol planlanır. Daha sonra bilgi gönderilmeye başlanır. Sanal devre algoritmalarındae veri paketlerinin tümü planlanan yol üzerinden birbiri ardınca gönderilir.

     Yönlendirme algoritmaları  ayrıca statik ve dinamik olarak da ikiye ayrılırlar. Statik algoritmalar yol tercihlerini yaparken yolun trafiği, uzunluğu gibi kıstasları göz önüne almazlar.Daha önceden kendisine verilen plan dahilinde karar verirler. Dinamik algoritmalar bunun tersine her veri paketi için trafiği, yolun uzunluğunu tekrar gözden geçirerek karar verirler.

Kaynak:

http://mimoza.marmara.edu.tr/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir