YÖNLENDİRME (ROUTING) ALGORİTMALARI  

    Geniş alan ağlarında bilgilerin kaynak sistem ile hedef sistem arasında iletilmesi yönlendiriciler (router) ile yapılır. Yönlendirme veri paketlerinin kaynaktan hedefe aktarılmasıdır. Yönlendiriciler  OSI referans modeline göre üçüncü katmanda (network layer)  çalışırlar.

Token Ring (Ağ topolojisi)

Token Ring ağ teknolojisi IBM tarafından geliştirilmiştir. Daha sonra ANSI/IEEE standardı olmuştur. Token Ring, IEEE 802.5 standardıdır ve token passing erişim yöntemini kullanır. Token Ring ağlar bir yıldız yerleşim biçimi olarak kurulurlar. Bilgisayarlar merkezi bir hub’a bağlanırlar.  Ancak bilgisayarlar bir halka üzerinde yerleşmiş gibi birbirleriyle ardışık iletişim kurarlar. Buna mantıksal olarak halka denir.  

Ağ Topolojileri

Topoloji nedir ? –        Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşeceğini, nasıl bağlanacağını, veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen genel yapıdır.

TCP/IP Protokolü

İşleyiş TCP/IP’de, yollanan veriler katmanlara göre paketlenerek yollanır ve alıcıda bu paketler teker teker açılıp veri ulaştırılır. Her katmanda yollanan verinin türüne göre (e-posta, dosya aktarımı) belirli protokoller görev yapar. OSI referans modelindeki 7 katmana karşılık TCP/IP’de 4 katman mevcuttur; Application (Uygulama), Transport (Taşıma), Internet, Network Interface (Ağ Arayüzü) . 

OSI Katmanları

Open Systems Interconnection (OSI) modeli ISO (International Organization for Standardization) tarafından geliştirimiştir. Bu modelle, ağ farkındalığına sahip cihazlarda çalışan uygulamaların birbirleriyle nasıl iletişim kuracakları tanımlanır. İlk OSI standartları 1970’lerin sonlarında ve 1980’lerin başlarında ISO’nun TC 97 (Technical Committee 97), Enformasyon İşleme’si tarafından ortaya çıkartılmıştır. ISO, son OSI standartını 1984’te çıkartmıştır. Bu model kısa sürede kabul görerek yaygınlaşmış ve […]