Kendini Organize Eden Göç Algoritması-SOMA

SOMA Ivan Zelinka tarafından geliştirilen Öz-Örgütlenme Geçiş Algoritması, bir stokastik optimizasyon algoritmasıdır. Genellikle evrimsel bir algoritma olarak bilinen SOMA, birçok optimizasyon problemini çözmek için kullanılabilir. Bu algoritma vahşi yabani hayvan gruplarının davranışlarından esinlenerek geliştirilmiştir. Bu bireyler sabit bir grup yerine, birbirini takip eden nesillerin geliştirilmesi yolu kullanarak “göç” etme fikrini amaçlıyor. Aynı zamanda genetik algoritmaya […]

Tabu Arama Algoritması

Tabu Arama (TA) algoritması ilk defa F. Glover tarafından insan hafızasının çalışmasından esinlenilerek önerilmiş bir yerel arama yöntemidir. Tabu araştırması temel olarak belirli bir problem üzerine elde edilen ilk çözüm etrafındaki komşuluklar oluşturmaktır. Komşuluk mekanizması ele alınarak birbirini izleyen seçilmiş çözümlerden daha iyi olanı Tabu Listesi olarak atanır.

Golden Section Metodu

Şekil 1 Golden Section, Verilen fonksiyonda iki nokta arasında ( yani [A,B] aralığında ) optimum noktayı bulmak için kullanacağımız bir optimizasyon tekniğidir. (Foksiyon konkav olsaydı maksimum’ u araştırırdık.) Bu noktayı r^2-r=1 (altın oran ile) bulacağız. (r=0,618) Bu noktayı bulurken alanı sürekli altın oran ile daraltarak bulmaya yarayan bir metod yazacağız.