MS SQL SERVER Veri Tipleri

Veri tabanı oluşturmadan önce, hatırlamak adına bakabileceğimiz bir içerik. Unutmayın! Veri tabanı tasarımı çok önemlidir. Geliştireceğiniz sistem büyüdükçe, yanlış tasarlanan veri tabanın performans ve kullanabilirliği olumsuz yönde ilerleyecektir. O yüzden tekrar bir göz atılmasında fayda vardır diye düşünüyorum.

SQL_4: Anahtarlar *

En önemli konulardan birine değiniyoruz. Sql de verilerin ulaşımı, kullanımı kolaylaştırmak adına kayıtlardaki farklılıkları ve nitelikleri gösteren belirleyicilere anahtarlar(keys) denir. Genel olarak kullanım amacı: tablodaki kayıtları birbirinden ayırt edebilmek için tablo içindeki alanlara belirli anahtarlar atayarak birçok işlemi yapabilmemize olanak tanır.

SQL_3: Tablolar ve Veri Tipleri

Tablo neyi ifade ediyor, haydi bakalım. Tablo verilerin satırlar (row) ve sütunlar (colomn) halinde düzenlenmesiyle oluşan veri grubudur. Veritabanları bir veya daha fazla tablodan oluşurlar. Tablolar arasında ilişkiler düzenlenebilir. Tablonun satırlarındaki her bir bilgi kayıt (record), sütunlar ise alan (field) olarak isimlendirilir. Bir tabloda yer alan her bir kayıt bir satıra karşılık gelir.

SQL_2: Veri ve Veri Modelleri

Modelden kasıt ne? dediğinizi duyar gibiyim. Model, var olan bilgi yığınına bir düzen getirmeyi, hatta bir yapı oluşturmayı amaçlar. Tek bir model yoktur. Var olan bilgi yığınına, uygulanan farklı modeller doğal olarak farklı modeller getirir. Bir veri modeli, verinin hangi kurallara göre yapılandırıldığını belirler. Peki veritabanından bahsettik önceki dersimizde. Önemini de anlamından çıkarmak mümkün. Veritabanının […]

SQL_1: Veri, Bilgi, Veritabanı, VTYS

Merhaba arkadaşlar. Yeni ve uzun süren bir konuya başlangıç yapıyoruz. Söz konusu olan dersimiz bir yazılımın en önemli bileşeni olan veritabanı sistemi. Ama, Öncelikle veri ve bilgi nedir? Veri, bilgiyi elde etmeye yönelik olan ve işlenmemiş ham bir malzeme, dağınık haldeki bir topluluktur. Bilgi ise verilerden anlamlı bir bütün teşkil edecek şekilde bir araya getirilmiş ve […]

SQL Server 2008 ‘Saving changes is not permitted’ Hatası

SQL Server 2008 kullanıcıları “Saving changes is not permitted diye bir hata aldıklarında bilmeleri gereken sorunun hosting firmasından kaynaklanmadığıdır. Bu sorunun çözümü ise aşağıda detaylı olarak verilmiştir. Dikkatlice uygulamanızın ardından problem kalmayacaktır.