Kendini Organize Eden Göç Algoritması-SOMA

SOMA Ivan Zelinka tarafından geliştirilen Öz-Örgütlenme Geçiş Algoritması, bir stokastik optimizasyon algoritmasıdır. Genellikle evrimsel bir algoritma olarak bilinen SOMA, birçok optimizasyon problemini çözmek için kullanılabilir. Bu algoritma vahşi yabani hayvan gruplarının davranışlarından esinlenerek geliştirilmiştir. Bu bireyler sabit bir grup yerine, birbirini takip eden nesillerin geliştirilmesi yolu kullanarak “göç” etme fikrini amaçlıyor. Aynı zamanda genetik algoritmaya benzer  bir yapıda olan SOMA, sınırlı parametreler alarak maliyet minimizasyonu sorununa cevap ararken yerel minumum’ u sağlayabiliyor.

Dijkstra’s,  Floyd–Warshall,  Bellman–Ford algoritmaları veya the A-star algoritması bilindiği üzere en kısa yol problemini bulmak için kullanılan algoritmalardır. Böyle problemlere de cevap verebilen SOMA, (Self Organising Migrating Algorithm) asenkron olarak paralel dağılımlı bir şekilde problemi ele alıyor.

Kendini yöneten, organize eden göç algoritmasında yeni nesil, bireylerin göç etmesi ile oluşturulur. Bireyler kendi aralarında öz örgütlenmeli şekilde göç ederler. Dolayısıyla bireylerin sadece pozisyonları arama uzayında “göç döngüsü” olarak adlandırılan bir oluşum içerisine girer.

Melih Hilmi ULUDAĞ

Dökümanın devamını okumak için belgeyi indirin

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir