Apache Kafka Hakkında Her şey

Sorunsallar Mikroservis mimarilerinde verilerin nasıl aktarıldığı önemlidir.  Protokol olarak yani (TCP, HTTP, FTP, JDBC, REST, SOAP vb) Veri formatı, verilerin nasıl parse edileceği de önemlidir (JSON, CSV, XML, Avro, Thrift vb). Ayrıca mikroservis üstünde her entegrasyon ek yük olusturur.

Monolotik ve Mikroservis Mimarileri Genel Bilgi

Bu başlık altında size çok kısa Microservices ve monolotik yapılara değinerek mimari çözümler anlatacağım. Daha sonra da ince ayrıntıları ile apache kafka’ yı detaya inerek  anlatacağım ve örnekler yapıyor olacağız.