Apache Kafka Hakkında Her şey

Sorunsallar Mikroservis mimarilerinde verilerin nasıl aktarıldığı önemlidir.  Protokol olarak yani (TCP, HTTP, FTP, JDBC, REST, SOAP vb) Veri formatı, verilerin nasıl parse edileceği de önemlidir (JSON, CSV, XML, Avro, Thrift vb). Ayrıca mikroservis üstünde her entegrasyon ek yük olusturur.