Apache Kafka Uygulaması

Selamlar, 3 oturumluk bir yazı dizisi tasarlamıştık. Bu zamana kadar mimarisel giriş ve apache kafka bilgisi üzerine yazdık. Şimdi ise kafka server uygulaması yapıp mesaj okuma/yazma gibi işlemler yapacağız. Kafka örneklerini incelediğimde çok yüzeysel geçilmiş yazılar gördüm ve fazla detaya yer verilen türkçe derlemelere denk gelmedim. Şimdi bu konuyu detaylı ele alıyor olacağız.

Apache Kafka Hakkında Her şey

Sorunsallar Mikroservis mimarilerinde verilerin nasıl aktarıldığı önemlidir.  Protokol olarak yani (TCP, HTTP, FTP, JDBC, REST, SOAP vb) Veri formatı, verilerin nasıl parse edileceği de önemlidir (JSON, CSV, XML, Avro, Thrift vb). Ayrıca mikroservis üstünde her entegrasyon ek yük olusturur.