Monolotik ve Mikroservis Mimarileri Genel Bilgi

Bu başlık altında size çok kısa Microservices ve monolotik yapılara değinerek mimari çözümler anlatacağım. Daha sonra da ince ayrıntıları ile apache kafka’ yı detaya inerek  anlatacağım ve örnekler yapıyor olacağız.